BALCANICA - Annual of the Institute for Balkan Studies X

CONTENTSBalcanica 10

 

СТУДИЈЕ И ЧЛАНЦИ – ETUDES ET ARTICLES

 

Никола Тасић, Територијално, културно и хронолошко разграничење даљске и босутске културе

 PDF

Србољуб Живановић, Апсолутна старост скелетних остатака кромањонаца са падине у Ђердапу

PDF

Vojislav M. Simić, On Chemical composition of Roman copper, bronze and brass coins minted in the 1st, 2nd and 3rd cеnturies in local Balkan mints

PDF

Димитрије Стефановић, Неки аспекти испитивања словенских паралела грчке речи ìrkiereÒv у црквенословенским јеванђељским и апостолским текстовима српске редакције у XII, XIII и XIV веку

PDF

Драгољуб Драгојловић, Дуализам средњовековних јеретика

PDF

Драгослав Антонијевић, Византијске брумалије и савремене маскиране поворке балканских народа

PDF

Верена Хан, Трговина дубровачким стаклом у јужној Италији и на Сицилији

PDF

Миодраг Стојановић, Грчке народне песме у српском преводу

PDF

Јован Ф. Трифуноски, Сточарство на планини Јабланици

PDF

Галиб Шљиво, Ћамил-паша у Босни и Херцеговини у 1853. години

PDF

Душан Лукач, Дилеме Стојадиновићеве спољне политике у време утемељивања осовине Рим – Берлин

PDF

 

КРИТИКЕ, ПРИКАЗИ, ИЗВЕШТАЈИ - RECENSIONS, CRITIQUES, COMPTE-RENDUS


Олга Зиројевић: Дивна Ђурић-Замоло, Београд као оријентална варош под Турцима 1521–1867. Архитектонско-урбанистичка студија, Музеј града Београда, Монографије 5, Београд 1977

PDF

Милан Ванку: Mustafa Ali Mehmed, Istorija Turcilor, Bucuresti 1976

PDF

Милан Ванку: Nikolae Ciachir, Razboiul pentru independenta româneie in contrextul european (1875–1878), Bucuresti 1977

PDF

Душан Лукач: Енвер Реџић, Аустромарксизам и југословенско питање, Народна књига и Институт за савремену историју, Београд 1977

PDF

Милан Ванку: Nicolae Iordache, La Petite Entente et l’Europe, Genève 1977

PDF

Душан Лукач: В. К. Волков, Мынхенский сговор и балканские страны, Москва 1978

PDF

Душан Лукач: Др Живко Аврамовски, Трећи Рајх и Борски рудник, Бор 1975, стр. 300

PDF

Милан Ванку: V. Moisuc – D. Tuţu – E. Campus – C. Botoran – I. Calafeteanu – Ch. Zaharia, Probleme de politica externa a României 1918–1940, Bucureşti 1977

PDF

Ђурица Крстић: Wayne S. Vucinich, A Study in Social Survival: The Katun in Bileća Rudine. Monograph Series in World Affairs, Vol. 13, Book 1 (Essays in Honor of Josef Korbel), University of Denver, Graduate School of International Studies, 1975

PDF

Ј. Ф. Трифуноски: Момчило С. Лутовац, Сточарство на Смиљевици у прошлости и данас, Гласник Српског географског друштва 57–I, Београд 1977

PDF

Растко Васић: Љубиша Б. Поповић, Архајска грчка култура на средњем Балкану, Народни музеј – Београд, Београд 1975

PDF

Миодраг Стојановић: Флангинисова школа у Венецији. $A\anas¿oy, $E. Kara\anìsh, $H Flagg¿neiov scol² tºv Benet¿av. Qessalon¿kh 1975

PDF

Верена Хан: Д. Богдановић – В. Ј. Ђурић – Д. Медаковић, Хиландар, изд. Републички завод за заштиту споменика културе Србије – Југословенска ревија – Вук Караџић, Београд 1978

PDF

Верена Хан: Бојана Радојковић, Ситна пластика у старој српској уметности – Les objets sculptés d’art mineur en Serbie ancienne, изд. „Југославија“ – Музеј примењене уметности, Београд 1977

PDF

Верена Хан: Динко Давидов, Српска графика XVIII века, Нови Сад 1978

PDF

Димитрије Е. Стефановић: E. Bláhová, Nejstarší staroslovenské homilie (Syntax a lexikon), Praha 1973

PDF

Момчило Д. Савић: Helmut Wilhelm Schaller, Die Balkansprachen, Heidelberg 1975

PDF

Момчило Д. Савић: Contributii la istoria culturala a romanilor din Vojvodina IV, Vršac 1977

PDF

Момчило Д. Савић: Analele societatii de limba romana 8, Zrenjanin 1977

PDF

Миодраг Стојановић: Balkan Studies. Biannual Publication of the Institute for Balkan Studies, Thessaloniki 1976

PDF

Глигор Попи: Енциклопедија румунске историографије – Enciclopedia istoriografiei romanesti, Bucuresti 1978

PDF

Ђурица Крстић: Симпозијум „Сеоски дани Сретена Вукосављевића“ V, Пријепоље 1978

PDF

Извjештај о раду Центра за балканолошка испитивања Академије наука и умjетности Босне и Херцеговине у 1977. години

PDF

 

IN MEMORIAM


Милан Ванку, Академик Михаљ Берза (1907–1978)

PDF

Глигор Попи, Константин К. Ђуреску (1901–1977)

PDF