BALCANICA - Annual of the Institute for Balkan Studies XIII-XIV

Василије Крестић, Радован Самарџић

PDF

Јованка Ђорђевић-Јовановић, Објављени радови Радована Самарџића

PDF

Никола Тасић, Културно-историјско тумачење веза између
југословенског Подунавља и понтско-степских области у енеолиту

PDF

Драгослав Срејовић, Касноантичка житница у Маскару

PDF

Sima Ćirković & Desanka Kovačević-Kojić, L’économie naturelle et la production
marchande aux XIIIe–XVe siècles dans les régions actuelles de la Yugoslavie

PDF

Нада Клаић, О фирентинској „колонији“ на загребачком Градецу поткрај XIV стољећа

PDF

Драгослав Драгојловић, Зборник крстјана Хвала и проблем „цркве босанске“

PDF

Ioannis Hassiotis, George Heracleus Basilicos, a Greek Pretender to a Balkan Principality (End of the XVI – Beginning of the XVII Century)

PDF

Ivan Dujčev, A propos de l’historigraphie de Dubrovnik

PDF

Aleksandar Matkovski, L’insurrection de Patrona Halil à Istanbul (28 septembre 1730) et sa répercussion en Macédoine

PDF

Миодраг Павић, Гаврил Стефановић Венцловић као историчар

PDF

Славко Гавриловић, Разбојништво у Срему у време аустријско-турског рата 1788–1791

PDF

Владимир Стојанчевић, Српска влада и одлагање народног устанка у источној Босни и Херцеговини око средине XIX века (1847–1848)

PDF

Петар Милосављевић, О настојањима да се др Валтазар Богишић ангажује за рад на руским универзитетима

PDF

Милорад Екмечић, Црквени фактор у сукобу великих сила у источном питању 1848. године

PDF

Климент Џамбазовски, Школовање бугарских девојака у Вишој женској школи у Београду

PDF

Василије Крестић, О загребачкој прослави педесетогодишњице књижевног рада Јована Јовановића Змаја

PDF

Михаило Војводић, Српско-грчки преговори о савезу 1912. године

PDF

Андреј Митровић, Споразум централних сила о подели балканcких и блискоиcточних сировина (уговор од 8. јануара 1916)

PDF

Dimitrije Djordjević, Agrarian Reforrms in Post World War One Balkans – A Comparative Study

PDF

Wayne Vucinich, An American View of Conditions in Montenegro 1918–1919

PDF

Милан Ванку, Активност држава Мале антанте за време Рајнске кризе

PDF

Душан Лукач, Место Краљевине Југославије у плановима и експанзионистичким подухватима Европе до 1941

PDF

Norbert Reiter, Die Kommunikationssteuernde Funktion des Dativs im Dienste der Märchenerzählstrategie

PDF

Милка Ивић, О исказивању временског понављања именима дана на јужнословенском, односно балканском језичком подручју

PDF

Александар Албијанић, Непромењене и промењене сугласничке групе у језику Гаврила Стефановића Венцловића

PDF

Момчило Савић, Да ли су сазрели услови за настанак једне балканске граматике?

PDF

Верена Хан, Сликари из Далмације осликавају готичко и ренесансно стакло у Мурану

PDF

Сретен Петковић, Манастир Пећка патријаршија и његове спахије

PDF

Динко Давидов, Православни у Вашархељу и њихова црква

PDF

Дејан Медаковић, Вилијам Дентон – један заборављени сведок о Србији у XIX веку

PDF

Јован Трифуноски, Манастирска имања у Скопској Црној Гори

PDF

Ђурђица Петровић, Одредба дубровачке владе о „празницима светих“ из 1498. године

PDF

Dragoslav Antonijević, A Contribution to the Study of the Folklore Ritual Substratum in the Balkans

PDF

Constantinos Vavouskos, La coutume comme règle de droit en Grèce

PDF

Djurica Krstić, Traces of Customary Law Institute of Montenegrin Homestead

PDF

Мирослав Пантић, Фрагменти о Марину Држићу (II)

PDF

Миодраг Стојановић, Харамбаша Новак Дебелић – народна персонификација византијског стратиоте

PDF

Даница Петровић, Црквени елементи у српском народном обредном певању

PDF