BALCANICA - Annual of the Institute for Balkan Studies XXI

CONTENTS

ARTICLES


BALCANICA XXI (1990)

Двадесет година Балканолошког института (Никола Тасић)

PDF   

In memoriam: Академик Васа Чубриловић (1897–1990)

PDF   

 

РЕФЕРАТИ УЧЕСНИКА НА V МЕЂУНАРОДНОМ КОНГРЕСУ ЗА ПРОУЧАВАЊЕ ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ [Оригинални научни радови]

LES RAPPORTS DES PARTICIPANTS AU Ve CONGRES DES ETUDES DU SUD-EST EUROPEEN [Travaux originaux]

Dušan Puvačić, The Second World War in Yugoslavia in British Novel

PDF             

Tomas Eekman, New Trends in Early Twentieth Century South Slavic Prose

PDF 

Zoran Konstantinović, Von der Einheit literarischer Vielfalt in Südosteuropa, Zur Entwicklung eines Forschungsgebietes

PDF         

Gerhard Emrich, Topos und Variation im griechischen Widerstandslied

PDF 

Eva Behring, Probleme der Gattungsentwicklung in der romänischen Lyrik nach 1944

PDF         

Miodrag Stojanović, La pensée gnomique hellène dans les oeuvres de Dositej Obradovic

PDF         

Марин Жечев, К вопросу о развитии реализма в българской и греческой литературах

PDF         

Růžena Dostálová, Deux rencontres de Nikos Kazantzakis avec la Bohême

PDF   

Georgi Dimov, Les ecshanges culturels et littéraires entre la Bulgarie et l’Italie aux XIXe–XXe siècles

PDF         

Nasho Jorgaqi, Скендербег и его эпоха в албанском романе

PDF 

Lucia Marcheselli Loukas, Les sentiments esthétiques de Charles Lalo et l’oeuvre critique de Kostas Varnalis

PDF         

Simon Hadjikossev, Le revirement esthétique dans la littérature bulgare entre 1920 et 1930

PDF         

 

СТУДИЈЕ И ЧЛАНЦИ [Оригинални научни радови]

ETUDES ET ARTICLES  [Travaux originaux]

Bogdan Brukner, Early Copper Age and the Beginning of the Middle Copper Age in Yugoslavia

PDF   

Никола Тасић, Везе Подунавља и Пелагоније у енеолитском периоду

PDF 

Александар Палавестрa, Праисторијска трговина

PDF 

Staša Babić, Graeco-Barbarian Contacts in the Early Iron Age in the Central Balkans

PDF   

Мирјана Стевановић, „Нова археологија“: да ли она има будућност?

PDF          

Dragoljub Dragojlović, Dyrrachium et les Évêchés de Doclea jusqu’à la fondation de l’Archevêché de Bar

PDF 

Петар Милосављевић, Русская политика по отношении к Сербии в 1908–1914. годах

PDF          

Александар Фотић, Обнова српског манастира Светог Саве Освећеног код Јерусалима 1613. године

PDF           

Vanja Stanišić, Le lexique serbocroate dans le vocabulaire albanais

PDF          

Jasna Vlajić-Popović Biljana Sikimić, Some Additional Facts about Lexical Contacts between the Balkan Languages

PDF          

Александар М. Петровић, Метафизичка позадина Његошевог певања

PDF          

Марина Адамовић, „Национална уметност“ на Светској изложби у Риму 1911. године – уметност и политика

PDF          

Војин Матић, Крачун

PDF          

Јован Трифуноски, Ранија черкеска насеља у Македонији

PDF  

 

КРИТИКЕ, ПРИКАЗИ, ИЗВЕШТАЈИ

CRITIQUES, RECENSIONS, COMPTE-RENDUS      

Алексaндар Палавестра: Годишњак, књ. XXVII, Центар за балканолошка испитивања – књ. 25

PDF          

Јеремија Д. Митровић: Милан Ст. Протић, Радикали у Србији

PDF          

Момчило Д. Савић: Esat Uras, The Armenians in History and the Armenian Question

PDF          

Момчило Д. Савић: Piri Reis, Kitab-i bahriye

PDF 

Љубодраг П. Ристић: Југословенско-британски односи

PDF 

Љубодраг П. Ристић: David Urquhart, A Fragment of the History of Serbia 

PDF 

Даница Милић: Ctitor Nečes, Na prahu české kapitálové expanze

PDF 

Милан Ванку: Eliza Campus, State maci si mijlocii din centrul si sud-estul Europei in relatile internationale

PDF 

Драгослав Антонијевић: Весна Чулиновић-Константиновић, Аждајкиња из Маните драге

PDF          

Драгослав Антонијевић: Радмила Петровић, Песма као израз народног музичког мишљења

PDF          

Ема Миљковић: Nikolaj Todorov – Asparuh Velkov, Situation démographique de la Péninsule balkanique
(fin du 15e s. – début du 16e s.)

PDF          

Јован Трифуноски: Авдија Авдић, Прилог проучавању исељавања Срба из Новопазарског санџака 1850–1912. године

PDF 

Миодраг Стојановић: Јанис Пападрианос, Грчка колонија у Земуну

PDF 

Миодраг Стојановић: Мирјана Дрндарски, Никола Томазео и наша народна поезија

PDF 

Миодраг Стојановић: Владимир Цветановић, Вуковим трагом на Косову

PDF 

Мирослав Вукелић: Друштво за пелопонеске студије

PDF 

Miroslav Vukelić: Philia, Zeitschrift für wissenschaftliche, ökumenische und kulturelle Zusammenarbeit der griechisch-deutschen Initiative

PDF 

Вања Станишић: Romano-balcanica, Лењинград 1987

PDF 

Вања Станишић: Славянское и балканское языкознание. Просодня, Москва 1989

PDF 

Марина Адамовић: Зборник за ликовне уметности Матице српске 22/23

PDF 

Сретен Петковић: Јанко Радовановић, Иконографска истраживања српског сликарства XII – XIV века

PDF 

Верена Хан: Мирјана Шакота, Студеничка ризница

PDF          

Милан Ст. Протић: Научни скуп „Миграције на Балкану од праисторије до данас“

PDF          

Александар Фотић: Јеретички покрети и дервишки редови на Балкану (међународни научни скуп)

PDF          

Александар Палавестра: Палеобалканска племена између Јадранског и Црног мора од енеолита до хеленистичке епохе

PDF 

Војислав Јелић: Античке студије код Срба

PDF 

Јанко Радовановић: Округли сто „Кнез Лазар – историја и традиција“ у Крушевцу и Ћуприји

PDF 

Хроника Балканолошког института за 1989. годину

PDF 

Преглед издања Балканолошког института САНУ

PDF 

 

BALCANICA XXI (1990)

 

Двадесет година Балканолошког института (Никола Тасић)

In memoriam: Академик Васа Чубриловић (1897–1990)

 

РЕФЕРАТИ УЧЕСНИКА НА V МЕЂУНАРОДНОМ КОНГРЕСУ ЗА ПРОУЧАВАЊЕ ЈУГОИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ [Оригинални научни радови]

LES RAPPORTS DES PARTICIPANTS AU Ve CONGRES DES ETUDES DU SUD-EST EUROPEEN [Travaux originaux]