BALCANICA - Annual of the Institute for Balkan Studies XXIV

СТУДИЈЕ И ЧЛАНЦИ

ETUDES ET ARTICLES

Milutin Garašanin, Zu den Problemen der Vinča-Gruppe in Rumänien

PDF

Nikola Tasić, Relativ-Chronologische Beziehungen der späten Tripol’je-Kultur

und der äneolithischen Kulturen der jugoslawischen Donauniederung

PDF

Зорица Костић, Преображај града у раздобљу V–VI столећа

(уз кратак осврт на територију Бивше Југословенске Републике Македоније)

PDF

Dragoljub Dragojlović, Das katholische Erzbistum im herzogtum von Durazzo Anfang des 13. Jahrhunderts

PDF

Radovan Samardžić, Die Einäscherung der Gebeine des Heilligen Sava im Jahr 1594

PDF

Irène Baldiceanu-Steinherr Boško Bojović, Le traité de paix conclu entre Vlatko et Mehmed II

PDF

Giorgio Mattioli, Contribution du journaliste et publiciste Vico Mantegazza – la connaissance de l’histoire et des questions des pays de l’Europe du sudest en Italie entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle

PDF

Јелица Рељић, Школовање српске омладине у Великој Британији 1916–1919. године

PDF

Здравко Антонић, Злочини над Србима и Јеврејима у источној Босни 1941/42. године

PDF

Dragoslav Antonijević, Rituals – The Core of Ur-Theatre

PDF

Dinko Davidov, Veduten und Pläne von Temesvar

PDF

Janko Radovanović, Die Ikonographie des russischen Triptychons aus dem Jahr 1548 aus dem Kloster Chilandar

PDF

Miodrag Stojanović, Reception of the Works of Ivo Andrić in Greek Literature

PDF

 

ПРИЛОЗИ И ГРАЂА – CONTRIBUTIONS  

Драган Поповић: Топономастика Срема

PDF

Олга Зиројевић: Један стари трг на Косову

PDF

Јован Ф. Трифуноски: О текијама у струмичком крају

PDF

Драгољуб С. Петровић: Положај Јевреја у југоисточном делу Србије и у Македонији под Бугарском у II светском рату

PDF

Милован Радакович: Етничке тачке напетости у непосредном суседству Савезне Републике Југославије

PDF

 

КРИТИКЕ, ПРИКАЗИ, ИЗВЕШТАЈИ

CRITIQUES, RECENSIONS, COMPTE-RENDUS

Борислав Јовановић: Александар Палавестра, Праисторијски ћилибар на централном и западном Балкану

PDF

Александар Палавестра: Никола Тасић, Борислав Јовановић и Петар Поповић, Scordisci and the Native Population in the Middle Danube Region

PDF

Миодраг Стојановић: А. Ј. Пападријанос, Грчка дијаспора у југословенским земљама

PDF

Љубодраг П. Ристић: Британски путници у нашим крајевима у XIX веку. Избор, превод и предговор Бранко Момчиловић

PDF

Здравко Антонић: Миомир Дашић, Васојевићи у устанцима 1860–1878

PDF

Danica Milić: Ctibor Nečast, Podníkaní českých bank v cizině (1898–1918)

PDF

Татјана Филиповић-Радуловић: Александар Б. Страхов, Культ хлеба у восточных славян

PDF

Ј. Ф. Трифуноски: Миленко С. Филиповић, Човек међу људима

PDF

Првослав Радић: Васил Дрвошанов, Кајларскиот говор

PDF

Љубодраг П. Ристић: Борислав В. Пекић, Сентиментална повест Британского Царства

PDF

Момчило Савић: Михаил Г. Бојаџи, Граматика цинцарског језика

PDF

 

IN MEMORIAM 

Драгослав Антонијевић: In memoriam: Верена Хан

PDF

 

ХРОНИКА 

Биљана Ђорђевић-Богдановић Кранислав Вранић: Хроника Балканолошког института за 1991/92. годину

PDF