BALCANICA - Annual of the Institute for Balkan Studies XXIX

САДРЖAJ/TABLES DES MATIERES


СТУДИЈЕ И ЧЛАНЦИ/ETUDES ET ARTICLES

 

Славица  Арсенијевић, Покушај синтезе налаза гвозденодобних

астрагалоидних појасева

PDF

Radmila Zotović, Rückblick auf die Probeme verschiedener kultureller

Elemente Südwest-Serbiens in der Zeit vor und während der

röniischen Vorherrschaft

PDF

Душан Рашковић, Убикација друмских прелаза на подручју средњег тока реке Крке у антици

PDF

Ljubodrag Ristić, Serbian Holy Places and Miraculous Events – Based on Nineteenth-Century Travel Books

PDF

Борислава Лилић, Турске репресалије у Понишављу у време Грчког устанка 1821. године

PDF

Николаје Бокшан,  Јерархијско отцепљење Румунске православнe цркве од Српске православне цркве (1864–1868)

PDF

Dušan Т. Bataković, La France et la Serbie 1804–1813

PDF

Mиpкo Петровић, Клерикални програм Римокатоличке цркве y Хрватској за XX век

PDF

Драшко Петровић, Формирање и развој вишестране међународноправне регулативе од значаја за одвијање међународног друмског саобраћаја између два светска рата

PDF

Владимир Јовановић, Србија и Илинденски устанак

PDF

Veselin Kostić, A Contribution to the Study of the Reception of John Milton in the South Slavonic Countries

PDF

Miodrag Stojanovic, From Rigas Velestinlis to lvo Andrić – Serbo-Greek Literary Mutualities

PDF

Ana Radin, History, Legend, Literature: Prince Vlad Tepes alias Count Dracula

PDF

Djordje S.  Kostić, Testimonies to Common Life – German Writers of Travel Accounts from the 18th and 19th Centuries about the Greeks in Serbia

PDF

Mirjana Detelić, Flesh and Bones: on Literary and Real Codes in Fairy Tales

PDF

Darko Todorović, Cretan Literature in Late Venetocracy – A General Review of Literary Procedures

PDF

Vanja Stanišić, Two Types of Ancient Indo-European Isoglosses in the Albanian Language

PDF

Jelena Predović, The Interaction of Different Cultures in the Literary Works of Ivo Andrić

PDF

Bojan Jovanović, Psychological Roots of the Myth on the Killing of Elders

PDF

Paдивоjе Бојовић, Манастир Сретење на бакрорезу из 1845. године

PDF

 

ПРИЛОЗИ/CONTRIBUTIONS

Милован Радаковић, Облици сарадње СР Југославије са новонасталим балканским државама

PDF

 

КРИТИКЕ, ПРИКАЗИ, ИЗВЕШТАЈИ/CRITIQUES, COMPTЕ-RENDUS, RECENSIONS


Зорана Глушчевић: М. Todorova, Imagining the Balkans

PDF

Бојан Д. Димитријевић: H. Жутић, Римокатолнчка црква и хрватство – од илирске идeje дo великохрватске реализације 

PDF

Драго Боровчанин: Бој на Мишару – 150 година касније

PDF

Љубодраг П. Ристић: Мери Е. Дарам, Кроз српске земље

PDF

Милан Гаковић: Зборник за историју БиХ

PDF

Здравко Антонић: М. Лазић, Равногорски покрет 1941–1945

PDF

Ђорђе Борозан: Други светски рат – 50 година касније

PDF

Олга Зиројевић: Б. Златар, Златно доба Capajeвa – ХVI стољеће

PDF

Milenko Misailović: D. Antonijević, The Dromena

PDF

Мирјана Детелић: Кодови словенских култура.  Биљке

PDF

Александар Лома: М. Детелић, Урок и невеста. Поетика епске формуле

PDF

Биљана Сикимић: Мали дијалектолошки атлас балканских језика

PDF

Предраг Мутавџић: К. Рошу, ЕС Helveticavocari/Казивања

PDF

Миодраг Стојановић: М. Ристовић, Дуг повратак кући

PDF

Миодраг Стојановић: Ј. Пападријанос, Грчки устанак 1821. и његове балканске размере

PDF

Предраг Мутавџић: Рига Велестинац – Pигa oд Фере – 200 година

PDF

Јованка Ђорђевић Јовановић: Духовне везе Грка и Грчке са балканским народима

PDF

Хроника Балканолошког института за 1997. годину

PDF