BALCANICA - Annual of the Institute for Balkan Studies XXV 2

РЕФЕРАТИ СА НАУЧНОГ СКУПА ТИХОМИР ЂОРЂЕВИЋ И ЊЕГОВ ДОПРИНОС ПРОУЧАВАЊУ БАЛКАНСКИХ НАРОДА

Никола Тасић, Уводна реч: Тихомир Ђорђевић и његово време

PDF

Драгослав Антонијевић, Тихомир Ђорђевић као хуманиста и интелектуалац

свог и нашег времена

PDF

Владета Јеротић, Прелажење у другу веру као вид „идентификације са агресором“

PDF

Мирко Барјактаровић, Уз порекло неких наших обичајноправних одредаба

PDF

Бојан Јовановић, Тихомир Ђорђевић и антејски принцип етнологије

PDF

Петар Влаховић, Етногенеза балканских народа у делу Тихомира Ђорђевића

PDF

Никола Пантелић, Допринос Тихомира Ђорђевића проучавању породице

PDF

Љубинко Раденковић, Допринос Тихомира Р. Ђорђевића истраживању митолошких бића

PDF

Андријана Гојковић, Цигани у проучавањима Тихомира Ђорђевића са посебним освртом на циганску музику

PDF

Оливера Васић, Класификација игара Тихомира Ђорђевића и њен значај данас

PDF