BALCANICA - Annual of the Institute for Balkan Studies XXVII

САДРЖАЈ / TABLE DES MATIERES

СТУДИЈЕ И ЧЛАНЦИ / ETUDES ET ARTICLES

André Guillou,

Tolérance et pouvoir – dans le monde orthodoxe médiéval et moderne

PDF

Paolo Odorico,

Le prix du ciel: donations et donateurs à Serrès (Macédoine) au XVIIe siècle

PDF

Александар Фотић,

Конфискација и продаја манастира (цркава) у доба Селима II (проблем црквених вакуфа)

PDF

Румјана Михнева,

Једна епизода из босанске судбине или Балкан међу империјама (1739 –1741)

PDF

Ljubodrag Ristić,

Serbo-Russian Relations from 1856 to 1862 According to Reports by British Consuls in Belgrade

PDF

Dušan T. Bataković,

Prelude to Sarajevo: the Serbian Question in Bosnia and Herzegovina 1878–1914

PDF

Milan St. Protić,

The Yugoslav Idea and Unification of 1918

PDF

Milorad Ekmečić,

Faschismus und Religion

PDF

Veselin Djuretić,

Soviet and British Neglect of the Serbian Situation

PDF

Mirjana Detelić,

The Function and Significance of Formula in Serbian Decasyllabic Epic Poetry

PDF

Djordje S. Kostić,

Völker und Konfessionen Südosteuropas in den deutschen Reisebeschreibungen des 16. und 17. Jrh.

PDF

Miodrag Stojanović,

Les débuts de l’enseignement de la langue grecque chez les Serbes

PDF

Љиљана Стошић,

Мотив Јуде с ђаволом у сцени “Причешће апостола” живописа манастира Драче

PDF

Vera Pavlović,

Triptyque “Nativité” – Un ivoire byzantin du Xe siècle

PDF

Marina Adamović,

“Retrospective” Section in the Serbian Pavilion at the 1911 Universal Exposition in Rome – An Artistic Cross-Section of the Period

PDF

Мирко Петровић, Римокатолички прелати,

политичари и научници о положају Римокатоличке цркве у Краљевини СХС

PDF

Dobroslav Pavlović, Les particularités défavorables des routes et des carrefours

PDF

ПРИЛОЗИ / CONTRIBUTIONS

Emilio Gentile, II culto del littono. La sacralizzazione della politica nell’Italia fascista,

Roma – Ban 1995 (Milorad Ekmečić)

PDF

КРИТИКЕ, ПРИКAЗИ, ИЗВЕШТАЈИ / CRITIQUES, COMPTE-RENDUS, RECENSIONS

Жарко Требјешанин:  Структура логике и смисао бајања: Љубинко Раденковић,

Народна бајања код Јужних Словена, Просвета – Балканолошки институт САНУ, Београд 1996

PDF

Александар Фотић:  Les Balkans à l’époque ottoman (sous la responsabilité de Daniel Panzac),

Revue du Monde Musulman et de la Méditerranée 66 (1992/94) 1-158

PDF

Здравко Антонић: Момчило Исић, Сељаштво у Србији 1918–1925,

Институт за новију историју Србије, Београд 1995, 399 стр.

PDF

Никола Жутић: Д. Суботић. Затамњена мисаоо политичким идејама Димитрија Љотића,

Београд 1994

PDF

Миодраг Стојановић: Прокло Дијадох, Химне боговима,

ИПЦ Источник, Нови Сад 1995

PDF

Никола Б. Поповић: Српски писци и научници о Босни и Херцеговини,

Службени лист СР Југославије, Београд 

PDF

Здравко Антонић: Милош Хановић,

Избеглиштво у Босни и Херцеговини 1941-1945

PDF

Веселин Ђуретић: Милан Б. Матић,

Равногорска идеја у штампи и пропаганди

PDF

Милан Ванку: С. I. Christian,

Singeroasa destramare – Iugoslavia / Крваво разбијање Југославије

PDF

Миодраг Стојановић: Научни скуп ”Грчка и српска просвета у XVIII и XIX веку”,

Комотини

PDF

Миодраг Стојановић: Научно превазилажење: Радојица Јовићевић,

О именима, Београд 1995

PDF

Александра Давидов-Темерински: Светлана Поповић,

Крст у кругу. Архитектура манастира у средњовековној Србији,  Београд 1994

PDF

Хроника Балканолошког ипститута САНУ за 1995. годину

PDF

Conference of Heads of Balkan Studies Institutes and Projects and Balkan Experts of Southeast Europe, May 1996

PDF