BALCANICA - Annual of the Institute for Balkan Studies XXXIII and XXXII

САДРЖАЈ / TABLES DES MATIERES

СТУДИЈЕ И ЧЛАНЦИ / ETUDES ET ARTICLES

 

 

АРХЕОЛОГИЈА. АНТИЧКА ИСТОРИЈА

 Растко Васић, Белешке о Гласинцу

        PDF

Миодраг Сладић, Трагом раних келтских утицаја на простору Тимочке Крајине

         PDF

Милена Милин, Питање илирске компоненте становништва југоисточног

дела Доње Паноније у савременим истраживањима

         PDF

Sanja Pilipović, Divine Rape as Funeral Motif: Example of Stela from Viminacium

         PDF

 

ЛИНГВИСТИКА. ЕТНОЛОГИЈА. ФОЛКЛОР 

Павле Ивић, Марен

         PDF

Анна A. Плотникова, Этнолингвистическое картографирование фрагментов масленичной обрядности южных славян

         PDF

Александар Лома, Неке српске паралеле источнословенском Вију

         PDF

Ljubinko Radenković, Slav Beliefs on Changelings

         PDF

Вања Станишић, О табуизацији назива миша на централном Балкану

         PDF

 

ИСТОРИЈА

Александар Фотић, Уговори на „другим“ језицима и османски шеријатски суд (XVI–XVIII век)

        PDF

Mирослав Свирчевић, Кнежинска и сеоска самоуправа у Србији  1739–1788   

        PDF

Љубодраг П. Ристић–Александар Радош, Фотографски путoпис Београда Ивана Громана. Један другачији поглед на фотографски опус И. Громана

        PDF

Чедомир Антић, Црна Гора у свести једног британског дипломате.Извештај  пуковника Хјуа Роуза из 1852

        PDF

Првослав Радић, Из историје српског питања у Македонији. Културолошки аспект

         PDF

 

ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ

Јанко Рaдовановић,  Богородица Млекопитатељница из пећке патријаршије. Ново тумачење

        PDF

Весна Милановић, О светосавској редакцији ликова светих монаха у припрати милешевске цркве. Прилог истраживању заједничких места  у сликаним програмима црквених задужбина Немањића у XIII веку

        PDF

Бранислав Цветковић, Византијски цар и фреске у припрати Милешеве

        PDF

Мирослав Тимотијевић, Богородица бездинска и верско-политички програм патријарха Арсенија IV Јовановића

        PDF

 

ОЦЕНЕ, ПРИКАЗИ

ЉиљанаЦрепајац: Александар Лома: Пракосово. Словенски и индоевропски корени српске епике

 PDF

Слободан Душанић, Снежана Ферјанчић: Насељавање легијских ветерана у балканским провинцијама (I–III век. н.е.),

 PDF

Милена Милин, Мирослав Марковић: Студије о религији антике,

 PDF

Бранка Гугољ, Радмила Зотовић: Римски надгробни споменици источног дела провинције Далмације,

 PDF

Смиљка Габелић, Бранислав Тодић: Српско сликарство у доба краља Милутина

 PDF

Љиљана Стошић, Mother of God, Representations of the Virgin in Byzantine Art

 PDF

Јован Пешаљ, O. Peri: Christianity under Islam in Jerusalem: The Question of the Holy Sites in Early Ottoman Times

 PDF

Миодраг Стојановић, Ιωάνισ Α. Παπαδιανοσ, Διαβαλκανικα ιστορικα δοκιμια.

 PDF

Александар Јаковљевић, The Ottoman Empire in the Eighteenth Century

 PDF

Тања Павловић, Т. А. Бернштам: Молодостü в символизме переходнûх обрÿдов восточнûх Славÿн: Учение и опûт Церкви в народном христианстве

 PDF

Тања Петровић, Фолклор, традиција, култура.

 PDF

Јелена Јовановић, Τα πασηαλιάτικα – ανοιζιάτικα του θάνατου και της ανάστασις – Cd A Τα τελετοθρζίκα [Ester Songs – Spiringtime Songs of Death and Resurrection Cd A: Ritual songs]

 PDF

Горан Латиновић, Василије Ђ. Крестић: Бискуп Штросмајер у светлу нових извора

 PDF

Мирослав Свирчевић, Ричард  Клог (Richard Clogg): Историја Грчке новог доба (A concise history of Greece“)

 PDF

Љубодраг П. Ристић, Други српско-турски рат 1877–1878. и ослобо ење југоисточне Србије

 PDF

Мирослав Свирчевић Семјуел Хантингтон (Samuel Huntington): Сукоб цивилизација (Clash of civilizations and remaking of World order)

 PDF

Јованка Ђорђевић Јовановић, Stefano Aloe: Angelo de Gubernatis e il mondo slavo

 PDF     

Хроника за  2001. годину

 PDF

Хроника за 2002. годину

 PDF