BALCANICA - Annual of the Institute for Balkan Studies XXXIV

САДРЖАЈ / TABLES DES MATIERES

СТУДИЈЕ И ЧЛАНЦИ / ETUDES ET ARTICLES

 


ARCHAEOLOGY. CLASSICAL STUDIES

Milica Tapavički-Ilić, manche überlegungen zur romanisierung der skordisker

        PDF

Radmila Zotović, romanisation of the population of the eastern part of the

roman province of dalmatia

        PDF

Ivana Popović, Bijoux romains dans les Balkans

        PDF

Милена Милин, Епиграфска сведочанства о Јулијановом проласку кроз Илирик 361. године

        PDF

Владимир П. Петровић, екскурси о римским старинама на подручју Ђердапа у делу беле де гонде

        PDF

 

ЛИНГВИСТИКА. ЕТНОЛОГИЈА. ФОЛКЛОР

Aleksandar Loma, Some traces of interlinguistic contacts in the Central Balkan mountains

        PDF

Вања Станишић, Српско-албански језички додири и два типа фонолошких система у балканским језицима

        PDF

Jasna Vlajić-Popović, The ways of suffering in the Balkans: patior and Πάσχω intertwined

        PDF

Марта Бјелетић, Јужнословенска лексика у балканском контексту. лексичка породица именице хала

        PDF

Снежана Петровић, Путеви лексичког позајмљивања на Балкану. Позаjмљенице из албанског у српском призренском говору

        PDF

Tanja Petrović, Studying the Minority Groups’ Identities in the Balkans from the Perspective of  Language Ideology

        PDF

Maja R. Đokić, Denominations of “Squill” in the Balkan languages

        PDF

Љубинко Раденкович, Названия демонов, ведущие происхождение от детей, умерших до крещения у славян

        PDF

Djordje S. Kostić, Baedeker und Meyer. Ein Bild der Balkanhalbinsel für Reisende

        PDF

Милош Луковић, Истраживања Валтазара Богишића племенског друштва у Црној Гори, Херцеговини и Албанији

        PDF

Manolis. G. Varvounis, Historical and Ethnological Influences on the Traditional Civilization of Pomaks of the Greek Thrace

        PDF

Miroslav Svirčević, The Legal Structure of Households in Serbia and Bulgaria in the 19th Century

        PDF

Jovanka Djordjević-Jovanović, Serbian Folk Lyrical Poems in „Αττικη Iρισ“

        PDF

 

ИСТОРИЈА. ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ

Никола Жутич, католическая церковь и православие в албании, македонии, косове и метохии в период между первой и второй мировой войной

        PDF

Sanja Pilipović, Dolphin Representations on Stelae from Upper Moesia

        PDF

Nenad Makuljević, The „zograph“ model of Orthodox painting in Southeast Europe 1830–1870

        PDF

 

ОЦЕНЕ, ПРИКАЗИ

Сaња Пилиповић: Actes du VIIe colloque de l’association internationale pour la peinture murale antique (AIMPA)

PDF

Владимир П. Петровић: Barrington Atlas of the Greek and Roman World, ed. Richard J. A. Talbert

PDF

Валентина Живковић: Jacques Le Goff, Saint Francis Of Assisi

PDF

Жарко Вујошевић: Стари српски архив

PDF

Љиљана Стошић: Post-Byzantium: The Greek Renaissance, 15th18th Century Treasures from the Byzantine & Christian Museum, Athens

PDF

Андрей Н. Соболев: Милорадовић Софија. Употреба падежних облика у говору Параћинског Поморавља: балканистички и етномиграциони аспект

PDF

Биљана Сикимић: Малый диалектологический атлас балканских языков, Пробный выпуск, (ред.) Андрей Н. Соболев

PDF

Биљана Сикимић: Wolf Dietrich, Thede Kahl, Geórgios Sárros: Kutsu Gianni, Volkskundliche Studie eines aromatischen Dorfes im Pindos-Gebirge (Panagia, Distrikt Trikala)

PDF

Милош Луковић: Две књиге академика Миомира Дашића [Огледи из историје Црне Горе (студије о догађајима од краја XVIII вијека до 1918); Незаобилазно у историографији црне горе. Прилози науци]

PDF

Мирослав Свирчевић: Јон Илијеску (Ion Iliescu) – Интеграција и глобализација – румунско виђење (Integrare si globalizare – viziunea romaneasca)

PDF