BALCANICA - Annual of the Institute for Balkan Studies XXII

CONTENTS
 

ARTICLES

ETUDES ET ARTICLES [Travaux originaux]

Nikola Tasić, Précis du développement des cultures de la zone carpato-danubienne au

IIe millénaire avant notre ère – L’âge du bronze

PDF             

Dragan Popović, Beitrag zur Ubikation von Batons Lager

PDF 

Dragoljub Dragojlović, Archevêché d’Ohrid dans la hiérarchie des grandes

églises chrétiennes

PDF         

Александар Фотић, Дефтери фодула београдског имарета Мехмеда-паше Јахјапашића

PDF 

Петар Милосављевић, Кнез Адам Адамович Чарториски и његови балкански планови

PDF         

Владимир Стојанчевић, Ћупријска нахија – Ресава у време Иванковачке битке 1805. године

PDF         

Dušan T. Bataković, The Great Powers, Serbia and the Albanian Question

PDF         

Никола Самарџић, „Обновљени свет“ и српска револуција

PDF   

Љубодраг П. Ристић, Светоандрејска скупштина у извештајима енглеских дипломатских представника у Београду

PDF         

Никола Жутић, Коминтерна и Краљевина Југославија у извештајима Евгенија Жукова

PDF 

Веселин Ђуретић, Српски устанци 1941. године – обмане и заблуде савезника

PDF         

Gabriella Schubert, Formen höfischer Kleidung in Südosteuropa, ihr Verhältnis zu Trachten und Modeströmungen

PDF         

Dragoslav Antonijević, Preservation and Revitalization of Ethnological Heritage

PDF   

Јован Ф.Трифуноски, Цинцари у Битољу

PDF 

Јанко Радовановић, Опредељење светог кнеза Лазара за царство небеско

PDF 

Бодин Вуксан, Опросна писма пећких патријарха

PDF   

Miodrag Stojanović, Anactéontica dans la poésie des peuples balkaniques

PDF          

Јоанис А. Пападријанос, Грчка школа у Земуну и Срби (XVIII и XIX век)

PDF 

 

CRITIQUES, RECENSIONS, COMPTE-RENDUS


М. Стојановић: Грчко-римска антика у Југославији и на Балкану 

PDF          

М. Ст. Протић: Georges Castellan, Histoire des Balkans, XIV–XX siècle  

PDF           

Љ. Ристић: Zdenko Levental, Britanski putnici u našim krajevima od sredine XV do početka XIX veka  

PDF          

М. Ванку: Ecaterina Tarălunga, Dimitrie Cantemir 

PDF          

М. Вукелић: Proceedings of the Fifth Greek-Serbian Symposium  

PDF          

Љ. Ристић: Југославија и Русија 

PDF          

М. Адамовић: Зборник за ликовне уметности Матице српске 24 

PDF          

М. Адамовић: Динко Давидов, Хиландарска графика  

PDF          

М. Веселиновић-Шулц: О обичајима Јужних Словена у Мађарској 

PDF          

М. Прошић-Дворнић: Dragoslav Antonijević, The Ritual Trance 

PDF          

Ј. А. Пападријанос: Новогрчке народне песме у српском преводу 

PDF          

Б. Вукомановић-Мојсиловић: Cahiers balkaniques 12 

PDF 

В. Станишић: Лингвистичке основе балканског модела света 

PDF 

Кранислав Вранић, Хроника Балканолошкиг института САНУ (1990. година)

PDF